Chiller Firmaları

Chiller Firmaları | Çeşitli amaçlarda ve büyüklükteki faaliyet alanları için değişik özelliklere sahip soğutucu üniteler temin ediyorlar. Piyasada chiller soğutucu sistemler olarak bilinen söz konusu üniteler özellikle büyük işletmelerdeki üretim süreçlerinde kullanılarak büyük ölçüde enerji ve zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Chiller firmaları, soğutucu cihazları çok farklı büyüklüklerde ve tasarımlarda müşterilere sunuyor. Soğutucuların büyüklüklerini etkileyen unsur ise…